Contact Us

Our Contact Information:

Shammah QR Code

Address:
Guo Shan Zhong Xin
Building A, 1701
Chang Cheng Rd
Tai’an, Shandong Province

QQ: 154310272

Office: 0538-8527175

Mobile: 15615382889

We Chat Channel: ShammahEnglish

Email: info@shammahenglish.com